September 26, 2023

Inspireren goede recepten mensen om meer zeevruchten te eten?

DEZE INHOUD WORDT AAN U GELEVERD DOOR Nofima Het Noorse instituut voor voedsel-, visserij- en aquacultuuronderzoek – Lees verder

“Goede recepten en kennis die je vertrouwen in de keuken geven, lijken doorslaggevende factoren te zijn om meer mensen vis en andere zeevruchten te laten eten”, zegt Morten Heide.

De consumptie van zeevruchten onder jongvolwassenen in Noorwegen ligt ver onder de aanbeveling van het Noorse directoraat voor gezondheid van 2-3 maaltijden per week.

Nofima heeft een onderzoek uitgevoerd onder jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar in Noorwegen. Het doel van het onderzoek was om nader te bekijken wat de consumptie van zeevruchten beïnvloedt onder jongeren die oud genoeg zijn om hun eigen menu te bepalen.

“Kookvaardigheid en kennis zijn sleutelwoorden. Goede recepten en kennis die je vertrouwen in de keuken geven, lijken doorslaggevende factoren te zijn om meer mensen vis en andere zeevruchten te laten eten”, zegt onderzoeker Morten Heide.

Smaak en prijs van zeevruchten zijn belangrijk

Eerdere studies hebben aangetoond dat smaak en prijs belangrijke factoren zijn die verklaren waarom zeevruchten zelden bovenaan het menu staan ​​wanneer jonge mensen hun eigen eetgewoonten ontwikkelen.

Het onderzoeksteam van Nofima wilde daarom meer weten over hoe andere belangrijke factoren, zoals kookvaardigheid en kennis, de visconsumptie van jonge volwassenen kunnen verklaren. Ze wilden ook redenen vinden waarom sommige jonge volwassenen zelden of nooit zeevruchten eten.

“De belangrijkste reden waarom sommige jonge volwassenen nooit vis eten, is simpelweg dat ze liever ander voedsel eten. De resultaten van dit onderzoek geven ook aan dat jongvolwassenen onzekerder zijn over het bereiden van zeevruchten dan over veel andere soorten voedsel”, zegt Heide.

Meesterschap kan leiden tot meer consumptie

Volgens het rapport kan een verklaring hiervoor zijn dat jonge mensen minder gerechten met zeevruchten onder de knie hebben dan andere ingrediënten.

De resultaten laten echter zien dat meer kennis en beheersing ook kan leiden tot meer consumptie. Degenen die over het algemeen veel weten over koken, zijn ook degenen die vaker zeevruchten op tafel zullen zetten.

Over de bevindingen

  • Hoge prijzen en smaak waren verreweg de twee belangrijkste redenen waarom jongvolwassen consumenten in Noorwegen aangaven niet meer vis te eten.
  • Jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar gaven aan zich onzeker te voelen bij het bereiden van vis zonder recept.
  • Veel minder consumenten waren onzeker over het koken van vis bij gebruik van een recept, wat aantoont dat het belangrijk is dat visrecepten gemakkelijk beschikbaar zijn voor consumenten.
  • Mensen met algemene kookkennis hadden een hogere consumptie van visfilets, wat aantoont dat kookvaardigheden de consumptie positief beïnvloeden.

“Vooral de jongste consumenten hadden een slechtere kookvaardigheid met betrekking tot de consumptie van vis en zeevruchten. Uit de resultaten blijkt dat recepten hier een belangrijk onderdeel van zijn. Jongvolwassenen zijn beduidend onzekerder over het maken van visgerechten zonder recept dan met een recept”, zegt Heide.

Hij stelt dat de beschikbaarheid van goede visrecepten voor jonge volwassenen belangrijk is.

Er is meer kennis nodig over recepten met zeevruchten

De onderzoekers vinden dat er meer kennis nodig is over welke soorten recepten voor deze groep consumenten het makkelijkst te gebruiken zijn.

“Het is ook belangrijk om te begrijpen hoe recepten moeten worden ontworpen – bijvoorbeeld of ze geschreven of visueel moeten zijn, zodat ze kunnen worden gebruikt, begrepen en opgenomen in het permanente repertoire van gerechten die jonge volwassenen kunnen maken,” onderzoek zegt directeur Pirjo Honkanen.

Volgens het rapport zullen daarom initiatieven van belang zijn om de kookkunsten van jongeren op het gebied van zeevruchten te vergroten.

De onderzoekers menen dat Fiskesprell, georganiseerd door de Norwegian Seafood Council, een voorbeeld is van een initiatief dat hier op termijn aan kan bijdragen. Fiskesprell is een nationaal voedingsprogramma dat tot doel heeft de consumptie van zeevruchten onder kinderen en jongeren te vergroten.

Samen met medewerkers in kleuterscholen en scholen is het doel om het genot van zeevruchten te creëren en om zeevruchten vanaf zeer jonge leeftijd een natuurlijke keuze te maken.

“Vaardigheden en kennis die kinderen ontwikkelen, kunnen helpen wanneer consumenten volwassen worden”, zegt Honkanen.

Mannen vinden inspiratie op YouTube

De onderzoekers ontdekten ook dat mannen aanzienlijk onzekerder waren dan vrouwen over het gebruik van geschreven en visuele recepten.

“De factoren die mannen onzekerder maken en hoe ze hun zelfvertrouwen kunnen vergroten, moeten daarom nader worden onderzocht”, zegt Morten Heide.

Verschillende websites worden grotendeels gebruikt als inspiratiebron bij het bereiden van vis voor het diner door jongvolwassenen. Verreweg de belangrijkste hiervan was Matprat.no, en de koning van de sites met puur visuele kookinspiratie was YouTube.

“De resultaten geven aan dat er verschillen kunnen zijn tussen de inspiratiebronnen die mannen en vrouwen gebruiken. Een veel groter deel van de mannen gebruikt YouTube als inspiratiebron in vergelijking met vrouwen, en YouTube is ook de belangrijkste inspiratiebron voor jonge mannen. Ook lijken jonge mannen meer gebruik te maken van visuele inspiratiebronnen dan vrouwen”, benadrukt Heide.

Eet geen slechte mond zeevruchten

Dan is er het feit dat sommige jongeren bijna nooit vis en andere zeevruchten proeven. Waarom is dat?

“Een van de factoren kan de manier zijn waarop we over vis praten en hoe dit de voorkeuren beïnvloedt. We weten bijvoorbeeld dat jongeren soms negatief praten over vis, zoals ‘vis stinkt’ en ‘vis is walgelijk’”, zegt Pirjo Honkanen.

Ze is van mening dat het een goed idee zou zijn om te stoppen met het ‘slecht eten’ van vis en zeevruchten als het doel is om de voedingsaanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten op te volgen.

“Een beter begrip van hoe deze mechanismen werken, en het ontwikkelen van betere initiatieven en communicatie over zeevruchten, kan bijdragen aan een positieve houding en een verhoogde consumptie”, zegt ze.

Referentie:

Heide et al. Hva påvirker sjømatforbruket blant unge voksne i Norge – Betydningen av matlagingsferdigheter og kunnskap (Wat beïnvloedt de consumptie van zeevruchten van jonge volwassenen in Noorwegen? De invloed van kookvaardigheden en kennis), Nofima rapportreeks 9/2023.

Over het project

  • Samen met collega’s Pirjo Honkanen en Themis Altintzoglou heeft Morten Heide het rapport opgesteld Wat beïnvloedt de visconsumptie van jonge volwassenen in Noorwegen? De invloed van kookkunsten en -kennis.
  • In november/december 2022 is er een onderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Syno.
  • In totaal hebben 949 jongvolwassen (18–35 jaar) respondenten in Noorwegen aan het onderzoek deelgenomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *